English Español
צרו קשר

שאל את הרב

היזק שנעשה ע"י מובילי דירה

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
לאחרונה עברתי דירה. תוך כדי הובלת המטלטלין אמרתי לחברת ההובלה שאיני זקוק למספר פריטים והם יכולם להשליכם. למעשה הם טעו והשליכו מזגן ישן שהיה ברשותי. המזגן היה תקין ועבד עד כה כראוי. ברם, יכול להיות שלא הייתי משתמש בו בהמשך כלל, והיה מוטל במחסן כאבן שאין לה הופכין.
דגם זה כבר אינו בשווקים אך הדגם החדש יותר עם אותם נתונים עולה כשלושת אלפי ש"ח.
המובילים מבחינתם פיצו אותי באלף חמש מאות ש"ח.
שאלתי היא: מה הדין בכגון דא?
והאם הכסף שקיבלתי מהם הוא כסף שקיבלתי ביושר או שמא אני צריך להשיבם למובילים?
תודה רבה!


התשובה:

המשיב: הרב ניר אביב - דיני ממונות, נישואין ומצוות שונות

שלום וברכה,

1. המזיק חייב לשלם על הנזק גם אם הזיק לרכוש הניזק בשוגג ואפילו באונס. בלי קשר, זכותו של הניזק להשתמש או לא להשתמש וזה עניין שלו, אך חובת התשלום על הנזק חלה בכל מקרה, אלא אם כן הניזק מוחל.

2. לכן, הכסף שקבלת הוא ביושר, וגם סכום הפיצוי נראה סביר בהחלט, שזהו מחיר מזגן יד 2. 

להדפסת התשובהPrint