English Español
צרו קשר

שאל את הרב

השתתפות בשנת האבל בחתונה של אחיין

שאלה:

שלום רב,
לגבי השתתפות בשנת האבל בחתונה של אחיין, האם אפשר להשתתף בחופה? הרי החופות היום הם עם שירים תזמורת וריקודים ?
לגבי השתתפות הסעודה האם יש עצה כיצד לנהוג?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אפשר להשתתף בחופה אך לא בסעודה. ואין עצה בזה.

להדפסת התשובהPrint