English Español
צרו קשר

שאל את הרב

לחקוק פסוק על תכשיטים

שאלה:

האם זה מותר לחקוק פסוק על תכשיטים? ואם כן מה הדינים?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

 לא כדאי, כי יצטרכו לחלוץ אותם כשהולכים לשירותים.

להדפסת התשובהPrint