English Español
צרו קשר

שאל את הרב

איסור עשיית מנורת שבעת קנים

שאלה:

ב"ה
שלום לכבוד הרב,

אני לא אדם דתי ואני מאוד אוהב יודאיקה. ראיתי שבהרבה חנויות של תשמישי קדושה (כולל בתי חב"ד רבים) מוכרים מנורות שבעת קנים שלעיתים גם מצופות בזהב, האם מותר לקנות אחת כזו? כי חבר דתי אמר לי שיש איסור להחזיק מנורת שבעת קנים בימינו. לדעתי, אם אקנה אחת, זה יזכיר לי כל יום את בית המקדש והעובדה שאנחנו צריכים להשתדל להביא את המשיח, אבל אני בטוח שכבוד הרבנים מבינים יותר טוב את המצב.

תודה וחג שמח.


התשובה:

המשיב: הרב ניר אביב - דיני ממונות, נישואין ומצוות שונות

אשריך, ישר כח על הרצון לזכור את המקדש, ואת השתדלות קירוב המשיח.

בשאלה שלך דנו בארוכה באתר דין:

https://din.org.il/2016/02/06/%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/

בקצרה: העיקרון הוא שיש איסור לעשות מנורה כעין זו שהייתה במקדש (שו"ע יו"ד קמא,ח), והתירו רק ע"י שעושה שינוי והיכר מהמנורה שהייתה במקדש. ישנם שהתירו מנורה שאין בגביעים בתי קיבול כגון מנורה שנדלקת בחשמל.

להדפסת התשובהPrint