English Español
צרו קשר

 

הודעות לבוגרים

 

בית הישיבה רואה חשיבות רבה בטיפוח הקשר עם בוגרי הישיבה. מתוך כך מפיצה הישיבה את עלון הבוגרים "אחר כתלנו", המוצג באתר באגף זה ומופץ באמצעות הדואר האלקטרוני.  כמו"כ, מתקיימים שיעורים שונים ברחבי הארץ לבוגרי הישיבה אותם מוסרים רבני הישיבה.

מידי שבועיים מתפרסם העלון השבועי המיועד לבוגרי הישיבה. במסגרת מדור זה קיים מדור  קבוע של הרב הדרי. בשנה הקרובה, יעסוק הרב הדרי בנושא "תהילים של שבת".

הישיבה משתתפת בפרויקט 'בית מדרש ישיבתי' בו נוטלים חלק בוגרי הישיבה העובדים במקצועות השונים ומבקשים להמשיך ולקבוע עיתים לתורה. לפרטים אודות פרוייקט זה ניתן להקיש כאן.

 

 

בית מדרש ישיבתי - פתח תקווה

שיעור לבוגרי הישיבה באיזור המרכז מתקיים אחת לחודש בימי ראשון, בחטיבת הביניים של ישיבת אמ"ית, ברח' פלדמן 8 פ"ת. .

ה
בית מדרש ישיבתי - ירושלים

בוגרי הישיבה מוזמנים ללימוד משותף המתקיים מידי יום ב' בבית המדרש של ישיבת 'נועם' בגבעת מרדכי, ירושלים,

בין השעות 20:15-22:00.
הלימוד עוסק בסוגיות במסכת ברכות ובמסגרתו יימסר שיעור סיכום מפי הרב שמואל נתנזון.
כיבוד קל יוגש במקום.