English Español
צרו קשר

 

הודעות לבוגרים

בוגר יקר וחביב!

אחרי 25 שנות עבודה בישיבה

 אני שמחה לבשר לכם

שמהיום ואילך תחום ניהול הבוגרים עובר לאחריותי.

אשמח לשיתוף פעולה מצידכם ואקבל בברכה כל הערה , הארה, הצעה,

רעיון על מנת לשפר ,לייעל ולקדם את ההתקשרות בין הבוגרים לבין הישיבה.

בשבועות הקרובים  אהיה אתכם בקשר אישי

טלפון במשרדי 02-6288175 שלוחה 120

אימל : misrad@hakotel.org.il

אסתר שוקרון

 

 

 

בית הישיבה רואה חשיבות רבה בטיפוח הקשר עם בוגרי הישיבה. מתוך כך מפיצה הישיבה את עלון הבוגרים "אחר כתלנו", המוצג באתר באגף זה ומופץ באמצעות הדואר האלקטרוני.  כמו"כ, מתקיימים שיעורים שונים ברחבי הארץ לבוגרי הישיבה אותם מוסרים רבני הישיבה.

מידי שבועיים מתפרסם העלון השבועי המיועד לבוגרי הישיבה. 

הישיבה משתתפת בפרויקט 'בית מדרש ישיבתי' בו נוטלים חלק בוגרי הישיבה העובדים במקצועות השונים ומבקשים להמשיך ולקבוע עיתים לתורה. לפרטים אודות פרוייקט זה ניתן להקיש כאן.

 

 

בית מדרש ישיבתי - פתח תקווה

שיעור לבוגרי הישיבה באיזור המרכז מתקיים אחת לחודש בימי ראשון, בחטיבת הביניים של ישיבת אמ"ית, ברח' פלדמן 8 פ"ת. .

ה
בית מדרש ישיבתי - ירושלים

בוגרי הישיבה מוזמנים ללימוד משותף המתקיים מידי יום ב' בבית המדרש של ישיבת 'נועם' בגבעת מרדכי, ירושלים,

בין השעות 20:15-22:00.
הלימוד עוסק בסוגיות במסכת ברכות ובמסגרתו יימסר שיעור סיכום מפי הרב שמואל נתנזון.
כיבוד קל יוגש במקום.