English Español
צרו קשר

 

הודעות לבוגרים

בס"ד

בשבת האחרונה (פרשת פנחס) התקיימה בישיבה שבת בוגרים למחזור ל"ו, התארחו בשבת כ - 14 משפחות.

קבלת שבת על הגג וסיור בעיר העתיקה, יחד עם אווירה טובה והשתתפות רבני הישיבה תרמו להצחלתה של השבת.

לצפיה בכמה תמונות - לחץ כאן

בע"ה בשנה הקרובה הישיבה מתכננת לערוך כמה שבתות מחזור.. אם אתם מעוניינים תזדרזו לבקש


בית הישיבה רואה חשיבות רבה בטיפוח הקשר עם בוגרי הישיבה. מתוך כך מפיצה הישיבה את עלון הבוגרים "אחר כתלנו", המוצג באתר באגף זה ומופץ באמצעות הדואר האלקטרוני.  כמו"כ, מתקיימים שיעורים שונים ברחבי הארץ לבוגרי הישיבה אותם מוסרים רבני הישיבה.

מידי שבועיים מתפרסם העלון השבועי המיועד לבוגרי הישיבה. 

 

אין בית המדרש בלא חידוש - שיפוצים

 

 

יד ה‘ נטויה עלינו לטובה וב"ה הישיבה נכנסה למהלך היסטורי של שיפוץ וחידוש בית המדרש, שיהא דירה נאה להרחיב דעת הלומדים. (מצורפת איגרת לבוגרים בנושא)

לצורך העניין פונה ביהמ“ד לגמרי קודם בין הזמנים בתקווה שנוכל לשוב אליו בזמן אלול הבעל"ט. 

בינתיים הישיבה תמשיך בסדרי הלימוד תמידין כסידרן בחדר האוכל, ומעולם לא אמר אדם בירושלים ”צר לי המקום .“..

 

 

לתרומה מאובטחת באתר הישיבה
Secure Online Donations

 

 

תמונות מבניין 100 המחודש