English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בוגרים וידידים יקרים, הירתמו להשלמת היכל הישיבה!

אין בית המדרש בלא חידוש - שיפוצים

 

 

יד ה‘ נטויה עלינו לטובה וב"ה הישיבה נכנסת למהלך היסטורי של שיפוץ וחידוש בית המדרש, שיהא דירה נאה להרחיב דעת הלומדים.

(מצורפת איגרת לבוגרים בנושא)

לצורך העניין פונה ביהמ“ד לגמרי קודם בין הזמנים בתקווה שנוכל לשוב אליו בזמן אלול הבעל"ט. 

חסרים עוד כמה מקומות והנכם מוזמנים להירתם לטובת המשימה... ראו את המודעה לעיל..

לתרומה דרך האתר באופן מאובטח - לחץ כאן 

(נא לכתוב בהערות שהתרומה היא לצורך כסאות ביהמ"ד,

כמו"כ אם אתם רוצים להקדיש את התרומה לע"נ יקירכם - נא לציין גם את זה בהערות ואת השם המלא)

      

לתרומה דרך האתר באופן מאובטח - לחץ כאן

(נא לכתוב בהערות שהתרומה היא לצורך כסאות ביהמ"ד, 

כמו"כ אם אתם רוצים להקדיש את התרומה לע"נ יקירכם - נא לציין גם את זה בהערות ואת השם המלא)