English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סיקור יום בוגרים וחנוכת בית המדרש

בס"ד

השבוע ביום ראשון, ז' תשרי, התקיים בישיבה יום הורים ובוגרים ולאחריו טקס חגיגי לחנוכת בית המדרש החדש.

מאות מבוגרי הישיבה לדורותיה והורים רבים מילאו את ביהמ"ד, יחד עם בני הישיבה ורבניה. ואישי ציבור ובתוכם: הרב הראשי לישראל - הרב דוד לאו, ח"כ ניסן סלומיאנסקי סגן שר החינוך לשעבר אבי וורצמן.
במהלך האירוע היו שיעורים בביהמ"ד להורים ולבוגרים מרבני הישיבה, ועצרת חגיגית לחנוכת בית המדרש.

הרב אביגדר נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה,–ברך את כל המשתתפים בשנה טובה.  

ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א פתח בשורה ארוכה של דברי תודה לכל התורמים והעוסקים במלאכה, אנשי הצוות והתלמידים. הרב אמר במהלך העצרת שהזכות בחידוש בית המדרש היא לא זכות פרטית של מוסד פרטי או של עסק, זו זכות של ישיבה של עם ישראל, המקום הזה הוא חלק מהעברת התורה מסיני לעם ישראל.

כל לימוד התורה הוא למען שמו יתברך, "גם הבניין החדש הזה הוא לשמו יתברך, ומצווה לרומם את בניינו כפי כוח הציבור – "לרומם את בית אלוקינו". הכל למען כבוד ה' – "מצווה לפאר ולרומם" כדי להגדיל את כבוד ה'."

הרב חיים ישעיהו הדרי שליט"א הזכיר את משמעותו ההיסטורית של התאריך שבו נקבעה חנוכת הבית בח' תשרי- בתאריך זה קבע שלמה את חנוכת בית המקדש!

ח"כ ניסן סלומיאנסקי דיבר עם התלמידים על החשיבות של הרגשת החידוש גם בזמני שגרה ולהרגיש תמיד כמבקרים "החכמה היא להמשיך את אותה התלהבות לאורך ימים ושנים "שבתי בבית ה' כל ימי חיי ולבקר בהיכלו"."

 

הרה"ר לישראל הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א חתם את האירוע והזכיר את ביקוריו הרבים בישיבה ואת הידידות וההערכה לישיבות ההסדר בכלל.

הוא דיבר על כך שביום הכיפורים מתחדש עם ישראל בלוחות חדשים, לוחות שמתאימים לעם ישראל. לקבוע את ביהמ"ד הישן בתוך עטיפה מחודשת ומוארת שמדברת לדור החדש שמגיע – דור דור ודורשיו. "אני מבקש לאחל, שבית המדרש הזה לא יספיק לאלה שיבואו ללמוד כאן. בע"ה זה הגדול קטן יהיה מלהכיל את אלה שיבואו לכאן בכדי לשתות בצמא את הכוחות הכ"כ גדולים שיש כאן. שנזכה לראות בהתקיימות הפסוק של "כי מציון תצא תורה ודבר ה' בירושלים"

 

במהלך הערב הוקרנה ברכה מצולמת של נשיא המדינה (המופיעה בהמשך העמוד) שהזכיר את הליכתו בתור ילד לכותל המערבי ואת הגעגועים והכסיפה למקום החשוב ביותר לעם היהודי במשך כל הדורות. הנשיא הזכיר את תלמיד הישיבה החייל אביתר תורגמן הי"ד שנהרג במבצע צוק איתן ואת השילוב המיוחד בין ספרא לסייפא המתבטא במסלול ישיבות ההסדר. הנשיא ברך את ישיבת הכותל העומדת בראש החץ של הלימוד והעשייה בישראל ביום חגה, יום חנוכת בית המדרש.

 
האירוע לווה בשירי ימים נוראים ובסיומו הציבור כולו פתח בריקוד של שמחה על המאורע.
 
 

ברכת הנשיא

 
 
ישיבת הכותל שיפצה במהלך הקיץ האחרון את היכל הישיבה והתחדשה בחודש אלול בריהוט חדש  ביהמ"ד חודש בסיוע משפחת דרייזן ממונטריאול ובהירתמות של רבים מבוגרי וידידי הישיבה לחידוש הריהוט.
לוח הזיכרון לנופלי הישיבה חודש אף הוא לקראת אירוע חנוכת הבית.