English Español
צרו קשר

הודעות

סיון תשפ"ב
 • מזל טוב לידידיה וינברג (כולל) לרגל אירוסיו עם צופיה
אייר תשפ"ב
 • מזל טוב לאברהם אלקבץ (כולל דיינות) לרגל אירוסיו עם יסכה
 • מזל טוב להוד לוי לרגל אירוסיו
 • מזל טוב לבצלאל גוגנהיים לרגל נישואיו עם איילה
 • מזל טוב לצור טמיר על הולדת הבן
אדר תשפ"ב
 • מזל טוב לרב יוסף אנסבכר שליט"א לרגל הולדת הנכד
 • מזל טוב לרב רוני קלופשטוק שליט"א לרגל הולדת הנכד
 • מזל טוב לר' אפי ויינשטוק ורעייתו (כולל דיינות) לרגל הולדת הבת
 • מזל טוב לבצלאל גוגנהיים לרגל אירוסיו
 • מזל טוב לרב יואל רוזנברג שליט"א (ר"מ ש"א) לרגל הולדת הבן
 • מזל טוב לחיים כהן להולדת הבן
שבט תשפ"ב
 • מזל טוב לאורי דורון לרגל הולדת הבן
 • תנחומים לר' דניאל סגל על פטירת אימו
 • תנחומים לפרופ' דן צנגן (מחזור י') על פטירת אביו
 • תנחומים למזכירת הישיבה הגב' מרים שוראקי על פטירת אימה
 • תנחומים לאורן דמארי (בוגר הישיבה) על פטירת אביו ולישי דמארי על פטירת סבו מישאל
 • תנחומים לדניאל הרשקו על פטירת אימו
 • תנחומים לר' יונה ורמברנד על פטירת אימו
 • תנחומים לר' יעקב ונגרובסקי כץ על פטירת אביו
טבת תשפ"ב
 • מזל טוב לרב רפאל אורבך שליט"א (מרכז כולל דיינות) לרגל הולדת הבת
כסלו תשפ"ב
 • מזל טוב ליונתן בן שימול (ש"ד) לרגל נישואיו עם ענבר
 • מזל טוב לר' שליו בינר ורעייתו(כולל) לרגל הולדת בנם
 • מזל טוב לר אליהו כהן להולדת הבן
 • משפחת הישיבה משתתפת באבלה של משפחת הרב בנימין יגר עם פטירת אבי המשפחה ר' אליעזר יגר ז"ל
חשוון תשפ"ב
 • תנחומים למשפחת כץ על פטירת בוגרנו ר' פנחס כץ (מחזור י')
אלול תשפ"ב
 • מזל טוב למעוז קלרמן לרגל חתונתו
 • מזל טוב ליעקב הרמן לרגל חתונתו
 • מזל טוב ליהושוע מזון לרגל חתונתו
 • מזל טוב להוד נחמיאס לרגל חתונתו
 • תנחומים לבוגר הישיבה הדר לפשיץ לפטירת אימו
 • מזל טוב לבוגר הישיבה הרב יהושע שטרית על ארוסי הבן ידידיה
 • מזל טוב לעמדיאל יפרח (כולל) ורעיתו להולדת הבן