English Español
צרו קשר

 

לוח שיעורים

 

לוח חוגים ושיעורים

יום ראשון

12:30 פרשת השבוע
מו"ר ראש הישיבה
בחדרי השיעורים שנה א' לפי סבב
17:15 שמירת שבת כהלכתה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11  
17:50 רמח"ל- מסילת ישרים
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעורים א'-ב'
18:30 מהר"ל- גבורות ד'
הרב אליעזר קשתיאל
חדר שיעורים- 6 שיעור ג' ומעלה

יום שני

14:15 בנין הבית
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ד' ומעלה
14:20 שערים לשערי יושר
הרב ראובן רז
  בתיאום עם הרב
15:15 בנין אמונה
הרב יואל רוזנברג
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
15:15 תנ"ך- דניאל
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 11 שיעור ד' ומעלה
17:00 רמב"ם- נזקי ממון
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11  
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
18:00 שיחה שבועית
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
בביהמ"ד  
18:30 תנ"ך- שופטים
הרב טוביה ליפשיץ
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'-ב'
18:30 חיים שיש בהם
מו"ר ראש הישיבה
בחדרו לסירוגין: שיעורים ד' /ה'
22:30 הלכה למעשה
הרב יגאל חבשוש
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים

יום שלישי

13:00 לבניינה של תורה
מו"ר ראש הישיבה
ביהמ"ד כלל הישיבה
15:15 חסידות
הרב ארי הלר
חדר שיעורים- 7 שיעור א'
17:30 גמ' מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
18:00 מהר"ל- תפארת ישראל
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה שיעור ג' ומעלה
18:30 רמב"ם- שמונה פרקים
הרב אבנר ששר
חדר שיעורים- 8 שיעור א'
18:30 הראי"ה- יסורין ממרקין
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים-7 שיעור ג' ומעלה
22:30 מאמרי הראי"ה
מו"ר ראש הישיבה
בביתו שיעור א'- אחת לשבועיים.
שנה א'/ שנה ב' ושיעור ב'- אחת לחודש.

יום רביעי

09:00 ענייני תפילה
הרב אבנר ששר
פינת ביהמ"ד שיעור ב'
12:20 דרכנו ע"פ שיחות הרצי"ה
מו"ר ראש הישיבה
חדר הכולל שיעור א'
14:15 רמח"ל- דרך ד'
הרב אריה שפירא
פינת ביהמ"ד שיעור ב' ומעלה
15:30 י"ג עיקרים לרמב"ם
הרב ישעיהו שטיינברגר
פינת ביהמ"ד  
17:30 גמ'- מסגרת ב'
הרב בנימין יגר
פינת ביהמ"ד  
18:00 שיעור ושו"ת
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
חדר שיעורים- 11 בני חו"ל
18:30 רמח"ל- דעת תבונות
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעור ג' ומעלה
18:30 כוזרי
הרב גדי שלוין
חדר שיעורים- 8 שיעור א'

יום חמישי

08:00 שיעור מסכם בעמוד היומי במשנ"ב
הרב אבנר ששר/ הרב אהרון מורה
ביהמ"ד כלל הישיבה
14:20 המדרש והשפת אמת בפרשה
הרב ראובן רז
בתיאום עם הרב  
15:15 תפילה- עולת ראי"ה
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה  
18:30 נפש החיים
מו"ר ראש הישיבה
פינת ההלכה שיעור ג'
18:40 פרשת השבוע
הרב יהושע טשרנפסקי
חדר שיעורים- 7 שיעורים א'- ב'
22:00 פרשת השבוע
הרב אברהם ריבלין
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
23:00 שב שמעתתא
הרב יוסף אנסבכר
פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים
24:00 תוכנית ירושלים- מדרש חצות וצ'ולנט ירושלמי פינת ביהמ"ד שיעור לילה לכלל השיעורים

יום שישי

09:00 פרשת השבוע
הרב בנימין יגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
09:00 רמב"ם- הלכות בית הבחירה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל
פינת ביהמ"ד  
10:00 נביאים ראשונים- שופטים
הרב בן ציון קריגר
חדר שיעורים- 6 כולל יום שישי וכלל הציבור
10:45 חסידות- מאור ושמש על פ"ש
הרב יהושע טשרנפסקי
פינת ההלכה  
9:50 העמק דבר
הרב יואל רוזנברג
פינת ההלכה  

מוצ"ש

19:00 אגדות חז"ל- מסכת ראש השנה
הרב טוביה ליפשיץ
פינת ההלכה