English Español
צרו קשר
נושאים

 

מפרי עטינו

לעיון בתוכן הספר הקש על תמונת הכריכה

 

ספר זה הינו סיכום שיעורים בהלכות בשר בחלב

כפי שנמסרו מפי הרב ברוך וידר שליט"א, ראש הכולל וראש הישיבה.

סגנון השיעורים שבספר זה הוא ביטוי לדרכו המיוחדת של הכולל שבישיבה,

כהדרכת מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א, בו לומדים  את לימודי ההלכה בעיון מתוך הגמרא והראשונים

ומתוך כך ניגשים ללמוד בעיון את הטור, הב"י השו"ע ונושאי כליו

 

ספר זה מגיש בפני הקורא מהלכים עמוקים הכתובים בשפה קולחת ופשוטה,

שיש בהם כדי ללמוד ולדלות מפרשת השבוע רעיונות ויסודות חשובים ומרכזיים.

הספר הינו שילוב של מחשבת חז"ל ופרשני המקרא השונים ובעקבותיהם צועד הספר

בנתיבים אל פרשיות השבוע

 

הספר, תולדתו בעבודה רבת השנים על מסכת נדה בכלל ועל תוספות הרא"ש עליה בפרט...

הספר שלפנינו עשוי ב' חלקים - חידושי הלכות וחידושי אגדות.

למעשה, בכל חלק יש כמה שכבות, מבחינת אופי החומר.

                                                                                                      (מתוך ההקדמה)