English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור כללי בהלכות ליל הסדר | יום עיון לקראת פסח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור כללי בהלכות ליל הסדר וארבע כוסות Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
מגיד - תוקף הבריאה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
דיני אכילת מצה בליל הסדר Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיעור כללי על דיני ליל הסדר Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הלכות ליל הסדר וסימני הסדר Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
מצוות ביעור מעשר ווידוי מעשר Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
דין ארבע כוסות וקידוש Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
בדיקת חמץ בערב פסח שחל להיות בשבת חלק א' Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
בדיקת חמץ בערב פסח שחל להיות בשבת חלק ב' Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
שיעור בהלכות ליל הסדר Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
מגיד, מוציא מצה Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
דין ברכת היין והמצות ושיעור הברכה בהם, ודין שומע כעונה Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
בדיקת חמץ ואכילת מצה בערב פסח שחל להיות בשבת Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
הלל ומוציא מצה מהסוף להתחלה Audio Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א
חיוב נשים בסיפור וזכירת יציאת מצרים Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב יעקב כץ שליט"א