English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

שמועות ראיה לפרשת מטות- מעלת הדיבור - מאת ר' נתן רענן

ע"י: מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

ר' נתן רענן היה המחליף של הרב קוק בשיחות סעודה שלישית, בתקופות בהם הרב לא היה בירושלים וגם בחוליו האחרון של הרב. השמועה שלפנינו היא מתוך מכתב שכתב ר' נתן רענן לרב קוק בכדי שיבקר אותו על הדברים שדיבר בסעודה שלישית.

Acrobat להורדת השיעור