English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תוכחה אוהבת וענישה מכבדת | פרשת משפטים

ע"י: הרב אברהם ריבלין

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור