English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

תורה שבעל פה לאחר חתימת התלמוד וסתרי התורה | תורה מן השמיים חלק ה'

ע"י: הרב אריה שפירא

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Acrobat להורדת השיעור