English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

נקודה בהלכה - איך מותר להוציא חתיכות בשר מהמרק שעל הפלטה בשבת?

ע"י: אברכי הישיבה

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן

Download File להצגת דף מקורות