ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

שיעורי ושיחות מו"ר ראש הישיבה

ריכוז שיעוריו ושיחותיו של מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א, ראש ישיבת הכותל, מהשנה הנוכחית.

לבניינה של תורה