English Español
צרו קשר

שאל את הרב

משחקים בשבת

שאלה:

הגמ' בנדרים ל"ז: כותבת שאין קורין בתחילה בשבת עם התינוקות כדי שההורים יהיו פנויים למצוות השבת. ומסביר הר"ן "שאבות התינוקות פונין למצות שבת ומשתעשעין עם התינוקות".
האם לאור זה:
1. יש להשתדל וליזום לשחק עם הילדים בשבת?
2. יהיה מותר לשחק עם ילדים גם משחקים שממליצים למבוגרים להימנע מהם בשבת?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

1. אפשר להשתעשע בדברי תורה, חידונים וכדומה.

2. אם יש צורך.

להדפסת התשובהPrint