English Español
צרו קשר

שאל את הרב

סוכה עם בדים ללא חוטי לבוד

שאלה:

א. האם אפשר להקל לכתחילה להשתמש ש"סוכה לנצח" שיש בה יריעות מחוברות מלמעלה ומלמטה ואין בה חוטים מהודקים שיוצרים דופן באמצעות לבוד (כדעת החזו"א) או שיש חיוב לשים גם חוטים של לבוד?
ב. גם אם אדם לעצמו צריך להחמיר, במידה ואדם נמצא במקום שיש רק סוכה כזאת, האם יוכל לברך על סוכה כזאת?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

א. לכאורה אפשר.

להדפסת התשובהPrint