English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בשבת האחרונה יצאו בני שיעור ד לשבת חיזוק והתחזקות עם הרב אבנר ששר בשכונת קדמת ציון שבמזרחה של עיה'ק ירושלים.