English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

משיחות הרב הדרי זצ"ל לפרשת וירא- מסעותיו של אברהם – בין היבדלות לאחדות - בעריכתו של נכדו - אלישע גרוסברג

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

לצפיה מיטבית - לחץ כאן