English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הודאה לה' ולכל התומכים על סיום מוצלח של הקמפיין

בס"ד

מיד בסיום הקמפיין המוצלח - סבב ריקודים "ותבנהו מהרה ותגדל כבודו ודברי סיכום של מנכ"ל הישיבה - מוטי ג'רבי. הודאה גדולה להקב"ה ולכ-2500 התורמים שהיו שותפים להצלחה.

למחרת בארוחת הצהריים התקיימה סעודת הודאה לה' על הטוב אשר גמלנו, אמרו דברי ברכה והודאה: ראש הישיבה הרב ברוך וידר והרב טוביה ליפשיץ.