English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ד“ר חנה הנדלר - מחזיר קול התורה לירושלים העתיקה - לדמותו של הרב חיים ישעיהו הדרי בכנס שהתקיים במדרשה באוניברסיטת בר אילן