English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבת בוגרים - מחזורים מ"ה - מ"ז

בס"ד

בשבת שמות ערכנו שבת בוגרים למחזורים מ"ה, מ"ו ומ"ז ובני משפחותיהם, שמחנו לראות את בוגרינו המשולבים בכל מערכות העשייה מתייצבים יחדיו לשבת זו. העלינו זכרונות משותפים, ערכנו עונג שבת  בנושא השילוב בין עולם התורה לעולם המעשה, שמענו שיחות מפי רבני הישיבה ועוד.
 
ראש הישיבה הפציר בבוגרים להמשיך להתמיד בלימוד התורה גם מחוץ לכותלי הישיבה למרות מירוץ החיים האינטנסיבי.
 
אליאל בוגר הישיבה מספר "הייתה שבת מרוממת ונפלאה, חשנו ממש את אותה הרגשה מיוחדת של השבתות בישיבה בסמיכות לכותל לצד בני החבורה  והרמי"ם"
 
בני המחזורים מוסרים תודה רבה לצוות הישיבה ברשות המנכ"ל מוטי ג'רבי על ארגון השבת.

Aucun texte alternatif disponible.