English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סיום שבוע חזרות - שמחה בגמרה של תורה

בס"ד

היום, חמישי, לאחר שבוע חזרות מאסיבי תלמידי הישיבה נבחנו על דפי העיון שנלמדו עד כה.

אחד התלמידים - "שבוע קשה ומעייף אבל תחושת הסיפוק מאוד גדולה" 

במהלך השבוע ניתנו שיחות חיזוק בעניין חשיבות החזרה מפי ראש הישיבה והרמי"ם ומפי הרב מיכה הלוי, רב העיר פתח תקווה, שחיזק על החזרות והעביר שיעור עיון בנושא הנלמד הרלוונטי לענייני כשרות הנמצאים על הפרק בתקופה האחורנה - עד אחד נאמן באיסורין (משגיח) | שיעור כללי במסכת גיטין לשבוע חזרה - הרב מיכה הלוי