English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יום האזכרה לתלמידנו אלי שפר הי"ד

שיעורים ודברים שנאמרו לזכרו:

לבניינה של תורה - רכ"ה - מהי תכלית החיים? Dvar Torah ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לדמותו של נופל- על אלי שפר הי"ד Audio Shiur ימיני שילה