English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביקור הרב הראשי לישראל - הרב דוד לאו שליט"א

בס"ד

היום (חמישי) זכינו לביקורו של הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליט"א.

הרב מסר שיעור כללי בביהמ"ד בנושא מוקצה כחלק מתכנית הלימוד בסדר צהריים בישיבה.

לאחר מכן נפגש הרב הראשי עם תלמידנו המתגייסים בקרוב ממש ואיחל להם את ברכת הדרך