English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

תנחומים למשפחות עמיחי וגלט על הסתלקות יוסף אבישב עמיחי ז"ל (חתנו של אלחנן הי"ו, חבר הנהלת הישיבה) בתאונת הדרכים הקשה סמוך לישוב עלי.