English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מפירות בית מדרשנו לפרשת כי תשא! ותזכורת על מפגש בוגרים מיוחד בגבעת שמואל ביום שני הקרוב!


.א. מצ"ב פרסום לערב בוגרים בגבעת שמואל ביום שני הקרוב 
. ב. מצ"ב עלון תלמידים מפירות בית מדרשנו לפרשת כי תשא  
 במפגש ישתתפו אי"ה רבני הישיבה
הכניסה חופשית- הרשמה לצורך היערכות בלבד
ההרשמה ממשיכה אצל אליאל אחראי הבוגרים בכתובת
bogrim@hakotel.org.il
או בסמס לטלפון 0526991550
נשמח מאוד לראותכם


שבת שלום ומבורך
בית ישיבת הכותל

פרסום לערב בוגרים במרכז ביום שני הקרוב