English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

כמנהג הישיבה בשבת זכור- שבת זכור היא שבת כלל ישראל הישיבה תשבות אי"ה בעיר תל אביב, מצ"ב פרסום, כל תושבי האזור מוזמנים להצטרף.