English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זכר למחצית השקל ופורים שמח מבית ישיבת הכותל🎉🎉🎉

 

"זכר למחצית השקל"

ישיבת הכותל-אדר שני תשע"ט

תרום להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא
בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים
בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה

לתרומת זכר למחצית השקל בצורה מאובטחת לישיבת הכותל לחצו כאן
להעברה בנקאית- בנק 52, סניף 182 מס' ח-ן: 700878
לתרומה טלפונית: 026288175 שלוחה 0
ובמייל לכתובת
bogrim@hakotel.org.il

ברוכים תהיו
פורים שמח
בית ישיבת הכותל