English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ותבנהו מהרה ותגדל כבודו! עדכון לכל תורמינו, בוגרינו וידידינו, בשעטו"מ התחלנו בחידוש ושיפוץ הספריות🎉🎉🎉‏

תורמים יקרים
בשעה טובה ומוצלחת מתחילים!!! בזכותכם!!!

לאחר חודשי תכנון ותוכניות מפורטות אנחנו שמחים לעדכן שבתחילת השבוע אנחנו מתחילים בשיפוץ וחידוש הספריות לע"נ של מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל.
מצורפת בזאת מתנה מבית ישיבת הכותל לקראת חג הפורים הבעל"ט
חוברת מאמרים מבית הישיבה להורדה

בברכת פורים שמח
בית ישיבת הכותל