English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבת זכור בתל אביב - חיבור לכלל ישראל

בס"ד

בשבת האחרונה הישיבה הגיעה לתל אביב והתארחה אצל ישיבת מעלה אליהו.

בשבת הישיבה התחברה לכלל ישראל וקיימה את מצוות מחיית עמלק בהידור רב!

מצ"ב כמה תמונות...