English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סיקור אירועי פורים בישיבה

בס"ד

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"

בהיכנסו של חג מסר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א שיחה מרוממת על מעלתו של החג - 

לאחר קריאת המגילה וסעודה חג בחצר הביתן דמתקרי 'שערי הלכה' התכנסו כולם לשירה וריקודים של שמחה יחד עם תזמורת בוגרי הישיבה.
לצפיה באלבום המלא - לחץ כאן
L’image contient peut-être : 1 personne, intérieur L’image contient peut-être : 6 personnes, personnes sur scène et intérieur
בבוקרו של היום עלו התלמידים ונתעלו בבתי הרבנים וביוממה המסורתי אצל מו"ר הרב אביגדור נבנצל שליט"א יחד עם הרב סבתו
L’image contient peut-être : une personne ou plus et personnes assises
לאחר תפילת מנחה סעודות פורים שיעוריות ומתוך ההתבשמות של חג הפורים קבלת שבת מרוממת יחד עם קבלת עול מלכות שמים והתעלות עם כניסת שבת מלכתא
'לשנה הבאה בירושלים הבנויה!'