English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

התרגשות גדולה בעקבות החזרתו של זכריה באומל הי"ד

בס"ד

"בכאב לב גדול ובדמע, זה היום עשה ד' ע'י מדינת ישראל חיכינו לו.  עם ישראל זוכר את לוחמיו ולא יפקירם  אשרי העם שככה לו אשרי העם שזהו צבאו ושבו בנים לגבולם." כך אמר מו"ר הרב ברוך וידר, ראש הישיבה שהשתתף בקרב סולטן יעקב

דברים שאמר מו"ר הרב ברוך וידר בביהמ"ד: 

 

בתמונות- הרב וידר מבשר את הבשורה לרב נבנצל שליט"א