English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ערב לימוד וזיכרון במלאות שנה לפטירתו של הרב ח"י הדרי זצ"ל

בס"ד

ביום ד', י' באייר, לאחר פקידת מקום מנוחתו של מו"ר הרב הדרי זצ"ל, במלאות שנה לפטירתו. נתכנסנו לחבורות לימוד מתורתו של הרב בביהמ"ד. מביהמ"ד עלינו לחשיפת אוצר הספרים החדש לעילוי נשמת הרב הדרי זצ"ל.
לאחר מכן התקיימה עצרת זכרון בביהמ"ד בהשתתפות משפחת הדרי המורחבת, רבני הישיבה, בוגרים, תלמידים ואורחים נוספים.
בעצרת נשאו דברים הרב יעקב כץ שליט"א, מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א, הרב יהושוע כץ והרב טוביה ליפשיץ. במהלך העצרת נערך סיום ש"ס לעילוי נשמת הרב הדרי זצ"ל שנלמד ע"י תלמידי הישיבה ובוגריה, את הסיום עשה מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א. כמו כן, נערכה השקה לספר 'שני כהנים גדולים' מכתבי הרב הדרי זצ"ל - נשא דברים עורך הספר, בוגר הישיבה ונשוי לנכדת הרב, הרב אלעד ברנד.

להלן תמונות מיום הזכרון, צילום: ישי דמארי (שיעור ב')

לצפיה בכל התמונות - לחץ כאן