English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת במדבר - הפרט והכלל – בפרשה, בזמן ובמקום - אלישע גרוסברג

תקציר:
 

פרשת במדבר:
כל חברה מבוססת על פרדוקס- מצד אחד היא מורכבת מפרטים עצמאיים, אך מצד שני היא מושתתת על אחדותם של כל אותם הפרטים. אל לו לכלל לטשטש את ייחודיותם של פרטיו, שכן בזה יישמט הבסיס שעליו הוא עומד. דואליות זו היא הבונה את מחנה ישראל, העשוי ככלל אחד שאין קץ לערכו של כל יחיד המרכיב אותו.

לשם כך התבצע המניין שבפרשתנו, טרום מסע המחנה, ללמדך שגם אם כלל ישראל לא ימד ולא יספר הרי שאת הפרט מצווה למוד ולייחד. 
על כן פרשה זו נקראת לעולם קודם חג השבועות, מפני שהמניין מהווה הכנה למתן תורה שבו עמדו ישראל תחת ההר כאיש אחד בלב אחד, ויחד עם זאת הדיבור האלוקי פנה באופן אישי לכל יחיד כפי כוחו.
מניין זה שב מידי שנה בספירת העומר, שהיא מצווה המוטלת על היחיד. בכל יום מימי הספירה ניצב האדם הפרטי בפני השאלה מי הוא, מהן מידותיו ומהו ייחודו, ובירור פנימי זה הוא המוביל אותו במעלה הספירה למתן תורה שבחג השבועות.

כזו היא אף השבת, הניצבת ממעל לכל הגבלה ויחד עם זאת מתפרטת להגבלות ואיסורים רבים, וכזו היא ירושלים, שהיותה עיר שחוברה לה יחדיו אינו סותר את המרחב שיש בה לכל שבט ושבט.

-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-
שבת שלום!

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

לצפיה מיטבית - לחץ כאן