English Español
צרו קשר

 

 
המדרשה הוקמה לזכרה של הדסה וידר , ניצולת מחנה אוושויץ,
אישה בעלת אמונה חזקה שזכתה לעלות לארץ ישראל ולהקים משפחה מאמינה. ראש הישיבה הוא בנה.
 
מטרת המדרשה להפיץ תורה ואמונה בעם ישראל. מיקומנו בתוך העיר העתיקה - בלב של העולם -  מחייב אותנו להחיות כמה שיותר לבבות של אנשים.
 
לשם כך הכשרנו צוות מדריכים, ובנינו יחידות סביב אתרי העיר העתיקה,
כולם מכוונים למטרה אחת - לעורר את הרצון של המבקר, לבניין רוחני משמעותי. לבירור תפקידו הרוחני בעולם.
 
כל מדריכי המדרשה הם תלמידי ובוגרי הישיבה, כולם מחוברים לחזון הישיבה - הרצון לחיות חיי תורה מלאים ושלמים.
מלאים ברגש יהודי אמיתי, ואמונה אמיתית.
 
השבת ושאר הפעילויות מועברות בצורה חוויתית של מפגש עם אתרים וסיפורים שמעוררים אותנו לחשוב על עצמנו ועל חיינו בעולם הזה.
 
השבת שפתחה את סדרת השבתות הייתה השבת שלפני ראש השנה, שבת לשכבת השמינית בישיבה תיכונית גבעת שמואל.
הייתה שבת פשוט מדהימה וחווייתית, כפי שניתן להתרשם מהמכתב תודה שהתקבל כתגובה לשבת ומהסרטון שהופק בעקבות אותה שבת.
 
מאז התקיימו כבר עוד כמה שבתות: לשכבת השביעית מישיבת גבעת שמואל, לישיבת עמית עמיחי מרחובות.