English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב אהרון מורה

הרב אהרון מורה

יליד אופקים, בוגר ישיבה תיכונית אוהל שלמה בבאר שבע, בוגר מסלול ההסדר בחיל השריון במסגרת ישיבת הכותל, למד בישיבת מרכז הרב, המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות. הוציא לאור את ספר המשנה ברורה עם הערות הרב אביגדור נבנצל, מתגורר ברובע היהודי.