English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

מה הדיון של בני גד וראובן עם משהשיעור לפרשת מטות מסעי

ע"י: הרב אברהם ריבלין

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן