ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

זכר למחצית השקל

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו  מחצית השקל בשקל הקודש"

השנה מקיימים מצוות זכר למחצית השקל בהידור ותורמים להרמת קרנה של התורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא!

תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא
בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים
בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה.

אפשרויות תרומה

פרטי העברה בנקאית

בנק 52
סניף 182
חשבון 700878

פרטים למשלוח צ'ק

לפקודת: ישיבת הכותל
כתובת למשלוח:
המקובלים 7, הרובע היהודי, ירושלים, ת.ד. 603.

טלפון משרד הישיבה:

(בין השעות 08:30 - 15:00)

מייל:

פקס- 02-6271180