ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

מזל טוב למשפחת מו"ר ראש הישיבה על אירוסי הבן ידידיה במוצ"ש האחרון