ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

שיעורי ושיחות מו"ר הרב אביגדר נבנצל

ריכוז שיעוריו ושיחותיו של מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א, רבה של העיר העתיקה.

שיחות לפרשת שבוע ה'תשפ"ד