ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבה גבוהה

מסלול זה מיועד לבוגרי כיתה י"ב. תלמידים הבוחרים במסלול זה, מתוך שאיפה להתגדל בתורה בשנים הראשונות ללימודים בישיבה, ורק אח"כ לצאת לשירות הצבאי, ילמדו בתחילת דרכם את התוכניות המצוינות במסלול ההסדר. בשלב שני, יזכו תלמידים אלו לקצב לימודים אינטנסיבי יותר, בעיקר בתוכניות של לימודי בקיאות והספק בכל תחומי הלימוד.

ראוי להדגיש שהישיבה מעודדת מסלול זה, רק כאשר מספר מסוים של תלמידים בוחרים בו. על מנת שהישיבה תוכל לקיים מסגרת זו בצורה נאותה וראויה.

תלמידים אלו צריכים מידי שנה לדחות את גיוסם לצה"ל במסגרת "תורתו אומנותו", זכויות וחובות במסלול זה מפורטות בפקודות הצבא.