ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

כולל דיינות

מטרת הכולל היא לגדל תלמידי חכמים הבקיאים בדיני ממונות (חלק חושן משפט) ובדיני חלק אבן העזר, שיהיו בעלי יכולת פסיקה בנושאים הללו, וראויים לשבת כדיינים בבתי הדין האזוריים או בבתי הדין לממונות של "לכתחילה" הפרושים ברחבי המדינה.
האברכים לומדים חלק חושן משפט (שש שנים) וחלק אבן העזר (שלוש שנים), במהלכם ניגשים לבחינות ההסמכה לדיינות של הרבנות הראשית לישראל. בנוסף, האברכים משתתפים בימי עיון מיוחדים לאברכים של כוללים לדיינות המעשירים אותם בידע כללי רחב הדרוש לדיין בעידן המודרני במדינת ישראל.
האברכים בכולל עושים שימוש של הוראה ופסיקה הן ע"י בית הדין לממונות של הישיבה, והן ע"י השתתפות בשיעור השבועי הכולל סקירה ודיונים על מקרים ושאלות מעשיות.
בשנה זו לומדים בכולל חלק חושן משפט א', הלכות דיינים, הלכות עדות, והלכות הלוואה.
האברכים מקבלים מילגה מוגדלת.