ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

כולל רבנות עיר

בשנת תשפ"א נפתח בישיבה כולל רבנות עיר בראשות הרב אהרון מורה שליט"א, תכנית הלימוד של הכולל היא תכנית תלת­-שנתית שבמהלכן משתתפי התכנית לומדים את כל נושאי הרבנות עיר:

  • תפילה וברכות
  • מצוות התלויות בארץ
  • חגים
  • עירובין
  • פסח ויו"ט

ב"ה הכולל עומד ביעדים האינטנסיביים של התכנית ומשתתפי התכנית ניגשו ואף עברו בהצלחה את המבחנים לרבנות עיר.

מטרת הכולל היא ללמוד תורה בדיבוק חברים בגדלות ובעמקות יחד עם חיבור לצדדים המעשיים של ההלכה, ובכך לגדל דור של תלמידי חכמים, דור של אברכים בני עליה הבוחרים להמשיך ללמוד עוד שנים מעבר לשנים הראשונות של חיי האברכות, ולהישאר ולהתגדל בעולם התורה על מנת לבנות קומה אחרת לגמרי של גדולי תורה למען הציבור שלנו ולמען עם ישראל והעולם כולו.