ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

ישיבת הכותל​

מרכז תורני וואהל שע"י מרכז יב"ע

תרומות לישיבה

כפרות

הקדשת יום לימוד בבית המדרש

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
1800 ש"ח

אמץ תלמיד

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
1300 ש"ח לחודש

אמץ אברך

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
2000 ש"ח לחודש

בונוס לאברכים מתמידים

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
600 ש"ח לחודש

הקדשת מקום בביהמ"ד

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
1200 ש"ח

הנצחה בלוח הזיכרון

לע"נ / להצלחת/ לרפואת יקירכם
6000 ש"ח

תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא
בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים
בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה.

אפשרויות תרומה

פרטי העברה בנקאית

בנק 52
סניף 182
חשבון 700878

פרטים למשלוח צ'ק

לפקודת: ישיבת הכותל
כתובת למשלוח:
המקובלים 7, הרובע היהודי, ירושלים, ת.ד. 603.

טלפון משרד הישיבה:

(בין השעות 08:30 - 15:00)

02-6288175

מייל:

פקס- 02-6271180