שיחת הגאון הרב אביגדור הלוי נבנצל שליט"א | פרשת שמות תשפ"ג | להכיר טובה לבני אדם, לבעלי חיים, לצומח, ואף לדומם

שיחת הגאון הרב אביגדור הלוי נבנצל שליט"א | פרשת שמות תשפ"ג | להכיר טובה לבני אדם, לבעלי חיים, לצומח, ואף לדומם Read More »